Ledelse

Generel virksomhedsledelse

Strategiudvikling

Rapportering til udenlandsk moderselskab

Betyrelsesarbejde også internationalt

Salg

Stor erfaring med BtB salg

Generel salgsledelse

Opbygning af internationalt forhandlernet

Opbygning af internationalt salgssupport team

Implementering af web-shops

Stor international rejseaktivitet

Produktion

Bred erfaring med produktion, kemi, metalforarbejdning, maksinproduktion, elektronik og plast

effektiviseringsprocesser, automation, lean

Produktionsstyring og lageroptimering

Implementering af miljøcertificering ISO 18001

Indkøbsrutimer og forhandlng

Markedsføring

Udvikling af markedsføringsplaner

Udvikling af virksomhedsprofil og designs

Udvikling af promotion og kampagner

Måling af effekt og KPI fra markedsføring

Økonomi

Generel bred regnskabsforståelse

Udarbejdelse af budgetter

Udarbejdelse af koncernrapportering

Likviditetsstyring

Forhandling med bank, leasing, factoring, kreditselskaber m.m.

Personale

Optimering af organisation

Udarbejdelse af klimaundersøgelse

Udarbejdelse af personalehåndbøger

Implementering af arbejdsmiljøcertificering OHSAS18001

Udarbejdelse af ansættelseskontrakter og stillingsbeskrivelser

Ansættelses- og personalesamtaler samt konfliktløsning

Virksomhedsjura

Stor erfarring i udarbejdelse af juridiske aftaler

Udarbejdelse af internationale forhandleraftaler

Due Deligence opgaver

Patenter og varemærker

Rådgivning ved køb og salg af ejendomme

Ejendomsadministration